woensdag 22 augustus 2018

Inleiding blog over de wereldwijd vertakte radiodienst


Dit is het blog van de wereld wijd vertakte radiodienst.
Dit blog wordt onderhouden door Fred Bender, PA0WFB.
Alle projecten van PA0WFB bevinden zich in het publieke domein, of zijn een expressie van de vele hobby's. 
De informatie (internetlinks) op dit blog is als vrije nieuwsgaring via het internet verworven.  [voor een ieder toegankelijk]
Op de hoofdpagina geheel rechts bovenaan   staat 'labels',   hier staat een een lijst van onderwerpen welke beschikbaar zijn. 

Dit blog was in den beginne alleen als een prive notitieblog van aandachtspunten van de redacteur bedoeld.Maar lataer uitgebouwd tot een informatie blog voor de radiodienst in het  Nederlandse taalgebied.

Geen opmerkingen:

OldtimersClub

De oldtimersclub zijn gelicenceerde zendamateurs welke 25 jaar of nog veel meer hun vergunning in gebruik hebben. Jaarlijks komen de reünis...

Meest geraadpleegd