Posts

Deelname aan de velddagcontest van het clubstation PI4RCA/A in 2024

Afbeelding
 De locatie is de bekende plaats van de Zaanse golfclub gelegen in het Wormerland. Sinds 2013 zijn er fotoalbums aanwezig op dit blog van de afgelopen velddagen. Onze voorzitter heeft goede connecties met het golfbaanbestuur doordat hij  als onderhoud vrijwilliger bij de golfbaan werkt. Daardoor wordt PI4RCA/A welwillend gefaciliteerd. Als monoband antenne voor 80 meter is de gebruikelijke 2 x 20 meter dipool opnieuw ingezet. Voor de 40 meterband werd een z.g piramid-antenne van Peter, PA0PJE gebruikt welke rondstralend is.   Voor de 10, 15 en de 20 meterband werd een groundplane antenne gebruikt. Het voordeel van al deze antennes is dat er bij het afstemmen geen externe tuners nodig waren  Van deze velddag is wederom door de buurt/veldddag verenigingsfotograaf Fred Bender een fotoalbum in een videoformaat voor geproduceerd om raad te plegen.  (Geen actie benodigd door de kijker) Op aanvraag zijn ook de onderliggende losse foto's voor hergebruik/ publicatie beschikbaar en de video&

bijeenkomst Oldtimers club bijeenkomst 2024

Afbeelding
  Dit is de openingspagina van PA0WFB, Fred Bender Ik was als mede fotograaf aanwezig op de OTC 2024. Nico, PA4NIC heeft alle zaalfoto’s gemaakt. Daardoor is er geen dubbel werk gedaan. Behalve het openingsprogramma, het interieur van het restaurant zijn er ook opnamen (deelvideo’s) van de technische lezing aanwezig. Uitnodiging DvdOTC 7 april 2024 Fred Bender, PA0WFB, AMSTERDAM ZO.   Bekijk de webversie

Activiteiten PI4RCA/P, het velddag station van de Veron afdeling Amsterdam 2023

Afbeelding
Jaarlijkse activiteit van het velddagstation PI4RCA/P in het Wormerland . 2023 was het het TIENDE seizoen! Uw afdelingsbestuur had  voor u leden weer een phone velddag uitgeschreven. De locatie is de bekende plaats van de Zaanse golfclub gelegen in het Wormerland. Sinds 2013 zijn er fotoalbums aanwezig op dit blog van de afgelopen velddagen. Onze voorzitter heeft goede connecties met het golfbaanbestuur doordat hij  als onderhouds vrijwilliger bij de golfbaan werkt. Tot de vreugde van de organisatie waren er meer meewerkende operators en 'hulptroepen' beschikbaar dan een vorig jaar die het mogelijk hebben gemaakt dat het velddagstation  heeft kunnen functioneren. Hiervan is door de buurt/veldddag fotograaf PA0WFB, Fred Bender een fotoalbum in een videoformaat voor geproduceerd om raad te plegen. (Geen actie benodigd door de kijker) Op aanvraag zijn ook de onderliggende losse foto's voor hergebruik/ publicatie beschikbaar en de video's in een hogere kwaliteit bij pa0wfb@

Dag van de Old Timers Club van 2023

Afbeelding
  Dag van de Old Timers Club van 2023 Ook in 2023 is er een bijeenkomst geweest met een zeer goede opkomst. Uw fotograaf Fred Bender, PA0WFB heeft voor u wederom een foto/video verslag van gemaakt. Dit verslag bevat het ochtend en het middagprogramma van de bijeenkomst. Ook dit jaar weer een fantastisch festijn waar we met bijna  120  mensen bij elkaar konden komen in het restaurant De Soester Duinen in Soestduinen. We hebben deelnemers mogen begroeten uit het hele land, van  Turkeye  in Zeeuws Vlaanderen tot  Zuidwolde  in Groningen. Al met al een gemêleerd gezelschap waarbij het opviel dat er bij die ruim 110 deelnemers ook meer dan  30 dames  waren.   De lezing in de middag werd verzorgd door Hans, PA0EHG en ging over zijn ervaringen van de afgelopen 48 jaar als radiozendamateur. Het was stil in de zaal als Hans de verbindingen liet zien en horen die hij op zeer hoge frequenties met verre stations heeft gemaakt.  Al met al een zeer interessante lezing. Bedankt Hans . De volgend

Velddagstation PI4RCA/P 2022, Wormerland , locatie Zaanse golfclub

De veron afdeling Amsterdam  was weer in de gelegenheid een velddag weekeinde te organiseren  bij de Zaanse golfclub op 3 en 4 september 2022. Uw buurtfotograaf Fred Bender, PA0WFB was wederom aanwezig om een aantal deelvideo's voor u te maken die een impressie geven van van een in bedrijf zijnde velddagstation. Reportage velddagstation PI4RCA/P   2022 , veron Amsterdam Velddagen PI4RCA/P  in 2022. Uw afdelingsbestuur had  voor u leden weer een phone velddag uitgeschreven. De locatie is de bekende plaats van de Zaanse golfclub gelegen in het Wormerland. Sinds 2013 zijn er fotoalbums aanwezig op dit blog van de afgelopen velddagen. Onze voorzitter heeft goede connecties met het golfbaanbestuur doordat hij  als onderhouds vrijwilliger bij de golfbaan werkt. Totaal waren er afgelopen zaterdag 11 afdelingsleden bijeen om het velddagstation op te bouwen. Vooral het opzetten van de h.f beam was bijna iedereen nodig om dit op een veilige wijze uit te voeren. Behalve de 3 el. Beam  voor

[Radiodienst] Dag van de Old Timers Club in juni 2022

Afbeelding
 Bijeenkomst van de Old Timers Club in juni 2022 Na afloop van de corona perikelen was het in 2022 weer verantwoord  om een OTC bijeenkomst te organiseren. Uw fotograaf Fred Bender, PA0WFB heeft hiervan een verslag gemaakt. Er is voorzien in een separate presentatie van het ochtend en het middagprogramma. Opening OTC bijeenkomst, 2022, ochtendprogramma Middagprogramma,   Lezing koude oorlog 1945-1991 Lezinghouder, Dan de Bruijn, PA1FZH ======================================= Dan de Bruijn, PA1FZH PRESENTATIE De presentatie dit jaar wordt verzorgd door Dan, PA1FZH met de titel: "De drie vergeten afkortingen uit de Koude Oorlog; KLD, MUD en ABC'' Voor velen van ons is de Koude oorlog (1948 - 1989) een deel van ons leven op de achtergrond geweest. Het was er wel, het had iets te maken met "de Russen en de atoombom" maar wat het nu precies was? Gelukkig is het nooit tot een derde wereldoorlog gekomen maar wat ge
Afbeelding
 Zonnepanelen van grote fabrikant verstoren communicatie hulpdiensten De zendamateurwereld krijgt nu hulp van een grote R.F overheids spectrumgebruiker om  het rfi probleem met de zonnepanelen bij de bron aan te pakken. Het laatste nieuws het eerst op NU.nl (bronvermelding) https://www.nu.nl/tech/6137144/zonnepanelen-van-grote-fabrikant-verstoren-communicatie-hulpdiensten.html -- – Donderdag 03 juni 2021 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl (bronvermelding) Zonnepanelen van grote

[radiodienst] OldtimersClub, overzicht van jaarlijkse bijeenkomsten

De oldtimersclub zijn gelicenceerde zendamateurs welke 25 jaar of nog veel meer hun vergunning in gebruik hebben. Jaarlijks komen de reünisten  in een restaurant bijeen voor een onderling persoonlijk contact. Veelal wordt er een technische lezing gegeven in de middag uren. Uw buurtfotograaf PA0WFB, Fred Bender is sinds 1972 gelicenceerd en ook lid van de OTC club. Van een aantal jaren had uw fotograaf zijn fototoestel bij zich, en kon onderstaande reportages maken. Bijeenkomst OTC club 2008 Bijeenkomst OTC club 2009 Bijeenkomst OTC club 2010 Bijeenkomst OTC club 2014 Bijeenkomst OTC club 2015 Bijeenkomst OTC club 2016 Bijeenkomst OTC club 2017 Bijeenkomst OTC club 2018 Bijeenkomst OTC club 2022 [ochtend]        Lezing PA1FZH koude oorlog 1945-1991 Bijeenkomst OTC club 2023 Uw buurtfotograaf heeft voor de radiodienst een afgesplitst blog gemaakt. Vele met radio of communicatietechniek verband houdende onderwerpen worden tegenwoordig onderhouden en omgeleid naar een separate blog voor de

[radiodienst] Velddagactiviteit PI4RCA/P over de jaren 2013 t/m 2022 Locatie Wormerland bij de Zaanse golfclub

Afbeelding
Velddagactiviteiten 2022 van PI4RCA/P , Zaanse golfclub   Velddagactiviteit PI4RCA/P               In 2021 was het weer mogelijk een velddag te organiseren voor PI4RCA/P Locatie: Wormerland bij de Zaanse golfclub op de locatie JO22KL.                  Velddag PI4RCA/P     2021 -[link]-        Voor de 160 meterband werd een inverted L antenne gebruikt met  een tegencapaciteit van 2 draden van 40 meter lengte. Als monoband antenne voor 80 meter is een dipool van 2x 20 meter toegepast i.p.v de gebruikelijke 2x40 meterdipool voor 80+160 meterband gezamelijk.   Voor de 40 meterband werd een z.g piramid-antenne gebruikt welke rondstralend is. Voor 10-15 en de 20 meterband werd een 3 banden beam van PA0PJE gebruikt.  Het voordeel van al deze antennes was dat er bij het afstemmen geen tuners nodig waren.     VELDDAG 2019  Velddag PI4RCA/P -2019 QTH- golfclub Zaandam, Wormerland Fotografie Fred Bender pa0wfb@veron.nl 81 Album van 2019  bekijken    PA0WFB deelt een archief

[Radiodienst]- Dag van de oldtimersclub, Soesterduinen 2019

Afbeelding
Dag van de OTC, Soesterduinen 2019. Fotografie: Fred Bender, PA0WFB  223 View album Regelen van toestemming maken foto /videoopnamen tijdens OTC bijeenkomst       [video] PA0DVD, penningmeester OTC2019 Benoeming van de nieuwe OTC leden 2019 Het [fantastische] restaurant van de Soester duinen Presentatie / lezing Ko Achterberg, PA0JY                                              [foto / video (3 delen)] Satellietcommunicatie PA0SSB [2,4 Ghz up, 10 Ghz down] [ PA0WFB zorgt nog voor de uitleg van Jan, PA0SSB uit Electron  ] Volledige presentatie OTC club 2019                                                        [foto/video] Retour overzicht van alle gemaakte presentatie's OTC door PA0WFB  Retour naar openingspagina van pa0wfb.blogspot.com [startpagina van blog PA0WFB]    

[radiodienst]- Bijeenkomst van de Oldtimersclub 2018.

Afbeelding
PA0WFB shared an album with you  Bijeenkomst van de Oldtimersclub 2018. Fotografie: Fred Bender, https://pa0wfb.blogspot.com. email: pa0wfb@xs4all.nl 159 View album You received this mail because mooiste contact shared these photos with you. If you no longer wish to receive email notifications of shared photos, unsubscribe here . Get the Google Photos app Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 USA

Velddag 2018 PI4RCA/P locatie Wormerland

De afdelingszender PI4RCA/P  heeft in 2018 weer deelgenomen aan de jaarlijkse phone velddag. Een groep van vaste deelnemers en een aantal bezoekers hebben zich ingespannen om de velddag mogelijk te maken. Uw velddagfotograaf heeft voor u weer een verslag gemaakt. [zie de internetlink] Als hoofdantenne werd de 2 x 40 meter dipool met open voedingslijn gebruikt. Peter, PA0PJE had zijn 3 elements beam voor 20, 50 en 10 meter beschikbaar gesteld. In Azie kregen we met succes een Japans station in ons log. Aldaar liep ook een All Asian contest. Veel stations uit die regio wensten ons station niet te werken alsof we "besmet" waren. Door op een CQ een station te beantwoorden en ook een punt voor hun contest te geven kregen het station ook geldig in het log voor de velddagcontest. Foto/videopresentatie gemaakt door Fred Bender, PA0WFB  [INTERNETLINK] Deelname van PI4RCA/P aan de jaarlijkste velddag in 2018

Inleiding blog over de wereldwijd vertakte radiodienst

Dit is het blog van de wereld wijd vertakte radiodienst. Dit blog wordt onderhouden door Fred Bender, PA0WFB. Alle projecten van PA0WFB bevinden zich in het publieke domein, of zijn een expressie van de vele hobby's.   De informatie (internetlinks) op dit blog is als vrije nieuwsgaring via het internet verworven.  [voor een ieder toegankelijk] Op de hoofdpagina geheel rechts bovenaan   staat 'labels',   hier staat een een lijst van onderwerpen welke beschikbaar zijn.  Dit blog was in den beginne alleen als een prive notitieblog van aandachtspunten van de redacteur bedoeld.Maar lataer uitgebouwd tot een informatie blog voor de radiodienst in het  Nederlandse taalgebied.

[radiodienst]-Radioamateurdienst beschreven op wikipedia

Afbeelding
[radiodienst]-Radioamateurdienst beschreven op wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Radioamateur Uw buurtfotograaf is ook lid van de internationale radiodienst en heeft (sinds 1972) een eigen radiostation met de roepnaam PA0WFB. Onderstaande informatie werd als ter verduidelijking  wat de radiodienst inhoud gevonden op wikipedia. Alle (blauwe) links geven een verwijzing naar een meer verklarend niveau van de informatie. Gebruik bovenstaande link voor raadplegen van het volledige artikel.   Veel kijk en leesplezier gewenst ==================================================== Radioamateur Naar navigatie springen Jump to search Guglielmo Marconi Met radioamateurs of zendamateurs (of in officiële terminologie radiozendamateurs ) worden in brede zin personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio - en/of televisiesignalen . Hiervoor hebben zij de beschikking ove